Præsident: Jørgen Hedevang

                   E-mail: j.hedevang@live.dk

                   tlf: 23295110

Vicepræsident: Betty From Jensen

Skatmester: Ulla Ahle

Sekretær: Anette Kjærsgaard