Ikastegnens Y´s Men´s Club er en fællesklub for kvinder og mænd, der løbende optager nye medlemmer, som efter at have sat sig ind i klubbens liv og aktiviteter ønsker at deltage i et aktivt samvær, hvor det enkelte medlem efter bedste evne yder sit til et givende fællesskab og de aktiviteter, der er i klubben.


Vi mødes 1. og 3. onsdag i måneden kl. 17,30 – 19,30 i Ikast Kirkecenter til spisning og samvær.


Programmet følger et nogenlunde fast skema:

- Et af klubmedlemmerne holder "3 min.", hvor man enten med egne ord eller ved oplæsning deler nogle tanker med de øvrige medlemmer.
- Spisning
- Meddelelser fra de forskellige udvalg eventuelt med korte drøftelser. 
- Herefter er der forskelligt program f.eks. et indlæg fra en indbudt taler, besøg på en virksomhed og lignende, eller vi drøfter klubbens aktiviteter.

Ud over klubaftnerne har vi en række aktiviteter, hvis formål er at samle penge ind til eller på anden måde støtte kirkeligt børne- og ungdomsarbejde eller socialt arbejde.

Vi vægter at indholdet i disse aktiviteter skal være fællesskabs-skabende for klubbens medlemmer.

Vi glæder os til at høre fra dig/jer.

om Y's Men Region Danmark og om vores organisation, er du velkommen til at kontakte vores Regionsleder.